شورای فرهنگی بریتانیا سازمانی بین المللی برای روابط فرهنگی و فرصت های آموزشی ست. ما در سه حوزه کار می کنیم: هنر، زبان آموزی و فعالیت های اجتماعی. هدف ما فراهم ساختن فرصت های بین المللی برای مردم بریتانیا و دیگر کشورهاست تا در سطح جهانی بین آن ها اعتمادسازی کنیم. 

بریتانیا سابقه تاریخی طولانی در رابطه با ایران دارد. هر چند که دفتر شورای فرهنگی بریتانیا به صورت موقت در ایران بسته شده است، ما همچنان به گسترش روابط فرهنگی خود ادامه می دهیم تا اعتماد و فهم متقابل برقرار کنیم.

ما با در اختیار گذاشتن منابع و دوره های آنلاین به مدرسان زبان انگلیسی در راستای رشد حرفه ای شان کمک می کنیم و توان تخصصی بریتانیا و فرصت های پیشرفت شغلی را از طریق شورای فرهنگی بریتانیا قابل دسترسی می کنیم. ما مهمترین منابع آموختن و آموزش زبان انگلیسی را از طریق شبکه های اجتماعی و دیگر کانال های دیجیتال در اختیار علاقمندان  می گذاریم. از طریق این رسانه ها، افراد می توانند سطح انگلیسی خود را ارتقا بخشند، درباره تحصیل در بریتانیا اطلاعات کسب کنند و درباره مدارک دانشگاه ها و امتحان ها بیشتر بدانند. ما همچنین از کنفرانس های منطقه ای زبان آموزی حمایت می کنیم و در سطح جهانی نیز نمونه های موفق کار مدرسان زبان انگلیسی در ایران را معرفی می کنیم.

انواع شکل های هنری در ایران فعالیت های موفقی دارند و رابطه و علاقه دو طرفه ای بین هنرمندان ایرانی و بریتانیایی موجود است. ما این رابطه و علاقه مشترک را با شناخت بخش های مختلف هنر در هر دو کشور تسهیل می کنیم: با بیشتر کردن روابط دوسویه و رد و بدل کردن آگاهی ها، حمایت از پروژه های چند مرحله ای و تشویق همکاری های دو طرفه. ما با شرکای خود در بخش های مختلف هنر همکاری داریم و امسال برنامه های خود را بر هنرهای تصویری، موسیقی، تئاتر و ادبیات متمرکز کرده ایم.

 

موضوعات مرتبط