©

Mat Wright

آزمون های ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج در مدارس، دانشگاه ها و موسسات کاری دولتی و خصوصی سراسر کشورهای انگلیسی زبان شناخته شده و مورد قبول هستند.

موفقیت در آزمون انگلیسی کمبریج مدرکی نشانگر سطح مهارت انگلیسی شما در اختیارتان می گذارد که در سطح بین المللی مورد قبول است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آزمون ها، چگونگی ثبت نام و مراکز امتحانی به وب سایت آزمون انگلیسی کمبریج مراجعه کنید.