چشم انداز

ما با کمک استعدادهای خلاق بریتانیا و شبکه‌‌ای توانمند ازهمکاران سعی داریم رخدادها و مشارکت‌های هنری نوآورانه‌ای را در نقاط مختلف راه‌اندازی کنیم وبا فعالیت در تمامی رشته‌های هنری روش‌های نوینی برای برقراری ارتباط از راه هنر بیافرینیم. از طریق پیوند‌های پایین می‌توانید مجموعه‌ای از فعالیت‌های ما در رشته‌های گوناگون هنری را دنبال کنید.