©

Mat Wright

 بریتیش کانسیل با برنامه‌ اقتصاد خلاق سعی دارد میان افرادی که درصنایع خلاق و فرهنگی در داخل و خارج بریتانیا فعالیت دارند ارتباط برقرار کند. این بخش با استفاده از منابع مختلف در بیش از صد کشور جهان و ساخت شبکه جهانی از طریق دسترسی مستقیم به سیاستگذاران این عرصه و برقراری دیالوگی دو طرفه میان آن‌ها برنامه‌هایی تولید می‌کند که منجر به پیشرفت فرهنگ سرمایه‌گذاری، مدیریتی، مهارتی و زیرساختی می‌شود. در این راه، بخش اقتصاد خلاق با شرکای متعدد در بریتانیا و شخصیت‌ها و مؤسسات بسیار در سطح جهان همکاری می‌کند.
هدف از پروژه‌های این بخش گسترش تکنولوژی دیجیتال، ایجاد همکاری بین فعالین فرهنگی، تسریع روند تحقیق و توسعه و رشد الگوهای نوین تجاری است.
بریتانیا تجربیات زیادی در پیشبرد اقتصاد خلاق دارد و بریتیش کانسیل مصمم است که با به اشتراک گذاشتن این تجربیات و داشته‌ها از تبادل ایده و ایجاد همکاری در سطح جهانی حمایت کند. با استفاده از وبسایت این گروه می توانید از برنامه‌ها، شبکه‌ها و موقعیت‌های به وجود آمده در این بخش مطلع شوید. همچنین مقاله «اقتصاد خلاقه» چیست؟ از جان نیوبیگین تلاش دارد این موضوع را بیشتر بررسی کند.

 

موضوعات مربوط

موضوعات مرتبط