©

Mat Wright

گروه موسیقی بریتیش کانسیل با یاری شبکه‌ گسترده‌ای از مدیران هنری در سطح جهان برنامه‌های تأثیرگذار و متنوع هنری را برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی می‌کنند. این برنامه‌ها با حضور هنرمندان حرفه‌ای و سازمان‌های هنری بریتانیا به اجرا درمی‌آید. هدف ما بنیانگذاری روابط پایدار هنری میان بریتانیا و سایر کشورهاست همراه با تقویت و پرورش توانایی‌های خلاقه موسیقی و نمایش تنوع و چندگونگی در جامعه بریتانیاست.

گروه موسیقی بریتیش کانسیل یک برنامه رادیویی هفتگی به نام «سلکتور» (The Selector) را نیز برگزار می‌کنند و در این برنامه تازه‌‌ترین‌های موسیقی بریتانیا را معرفی می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با برنامه‌های گروه موسیقی بریتیش کانسیل به وب‌سایت جهانی ما سر بزنید. 

موضوعات مرتبط