ساعات کار ما دوشنبه الی چهارشنبه، 09.00 الی 17.00 به وقت لندن.

لطفا توجه داشته باشید شورای فرهنگی بریتانیا در ایران دفتر ندارد.

می توانید برای ارتباط با ما از صفحات فیسبوک شورای فرهنگی بریتانیا و آندرلاین استفاده کنید.

آدرس ما

گروه شورای فرهنگی بریتانیا

Iran Team

Number 10 Spring Gardens

London

SW1A2BN

the United Kingdom

تماس با ما آنلاین