اگر می خواهید با ما تماس بگیرید لطفا اطلاعات شخصی خود و درخواست خود را وارد کنید

تکمیل تمامی موارد ستاره دار الزامی است

نام کامل خود را وارد کنید
از منوی کرکره ای انتخاب کنید

شورای فرهنگی بریتانیا داده های شخصی شما را برای پردازش درخواست از جمله تماس های آتی حاصل از این تسلیم جمع آوری می کند. این داده ها را با غیر به اشتراک نخواهیم گذاشت. با ارائه پرسش خود شما با استفاده ما از اطلاعات شخصی شما به این منظور موافقت می کنید.

حفاظت از داده ها

شورای فرهنگی بریتانیا مطابق با قوانین حفاظت از داده ها در بریتانیا و قوانین سایر کشورهایی که استانداردهای بین المللی را رعایت می کنند رفتار می کند.

شما حق دارید یک نسخه از داده های ما درباره خود را درخواست کنید و همچنین حق دارید درخواست کنید هر گونه عدم تطابق را تصحیح کنیم. اگر از نوع استفاده ما از داده های شخصی خود نگرانی دارید حق دارید شکایت خود را نزد یک تنظیم کننده حفظ حریم خصوصی ببرید.

برای اطلاعات کامل لطفا به بخش حریم خصوصی وبسایت ما مراجعه کنید و یا با نماینده محلی شورای فرهنگی بریتانیا تماس بگیرید. ما داده های شما را به مدت شش ماه از زمان تسلیم نگهداری می کنیم.