اگر می خواهید با ما تماس بگیرید لطفا اطلاعات شخصی خود و درخواست خود را وارد کنید

تکمیل تمامی موارد ستاره دار الزامی است

نام کامل خود را وارد کنید
از منوی کرکره ای انتخاب کنید

به لیست ایمیلی آموزش زبان گروه ایران شورای فرهنگی بریتانیا بپیوندید.

لیست ایمیلی آموزش زبان گروه ایران شورای فرهنگی بریتانیا فرصتهای تعلیم و توسعه و همچنین منابع آکادمیک و برنامههای درسی به اشتراک میگذارد. لطفاً توجه کنید این لیست اختصاصا برای مدرسین است و برای فراگیران کاربردی ندارد.

این اطلاعات چگونه استفاده خواهد شد؟

اطلاعات شخصی شما توسط شورای فرهنگی بریتانیا محفوظ نگه داری میشود و فقط از آن برای پاسخ گویی به تماس شما استفاده خواهد شد 

لطفا برای اطلاع بیشتر شرایط کاربری ما را بخوانید

اگر سوال بیشتری دارید با خدمات مشتری شورای فرهنگی بریتانیا تماس بگیرید