ما در شورای فرهنگی‌ بریتانیا (بریتیش کانسیل) متخصص بین المللی زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی هستیم، و می توانیم با روشی متناسب با نیازهای شما کمک کنیم تا مهارت و اعتماد به نفس شما در استفاده از انگلیسی افزایش یابد.

در حال حاضر شورای فرهنگی بریتانیا در ایران دفتر ندارد و به همین دلیل کلاس آموزش زبان ارائه نمی کند. ما با هیچ موسسه زبانی در ایران همکاری نداریم و هیچ کدام وابسته به شورای فرهنگی بریتانیا نیستند و از سوی ما تائیدیه ندارند. هنگامی که درباره کلاس و دوره ی آموزشی تحقیق می کنید لطفا از صحت مدارک و اعتبار و مجوز موسسات مطمئن شوید.

ما مجموعه آنلاین وسیعی برای تمرین و بهبود زبان شما برای ارائه داریم. نگاهی بی اندازید به دوره ها و ابزارهای آموزشی آنلاین ما و درباره دوره های آماده سازی ما برای آزمون های مهارت سنجی شناخته شده جهان بیشتر بخوانید و سیر پیشرفت خود را بسنجید. 

در این بخش: