هر سال، دو میلیون نفر به کمک شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) در آزمون های بین المللی شرکت می کنند. دانشجویان و شاغلین حرفه های مختلف در این آزمون ها مدارکی کسب می کنند که می توانند راهگشای موسسات آموزشی برتر بین المللی شوند و یا چشم انداز موقعیت های شغلی خود را در سراسر جهان بهبود بخشند.

در این بخش: