آزمون های ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج در مدارس، دانشگاه ها و موسسات کاری دولتی و خصوصی سراسر کشورهای انگلیسی زبان شناخته شده و مورد قبول هستند. موفقیت در آزمون انگلیسی کمبریج مدرکی نشانگر سطح مهارت انگلیسی شما در اختیارتان می گذارد که در سطح بین المللی مورد قبول است.

در این بخش: