این بخش حاوی اطلاعات درباره استفاده از تمام وب سایت های شورای فرهنگی بریتانیا و همچنین مقررات حاکم بر این شوراست.

این شرایط استفاده و مقررات هر چند وقت یک بار به روز می شوند. این مطلب آخرین بار در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳ به روز شده است.

شرایط استفاده از این وب سایت

شورای فرهنگی بریتانیا شرایط استفاده شما از این وب سایت را به دقت تعریف کرده است. این بخش توضیح می دهد که این وب سایت چگونه جوری طراحی شده است که برای همه قابل دسترسی باشد. همچنین می توانید مقررات حفظ حقوق مولف و کوکی ما و چگونگی ثبت شکایات خود را در این جا مطالعه کنید.

شرایط استفاده

شورای فرهنگی بریتانیا شرایط مشخصی را برای استفاده از این سایت، و سایت های پیوند داده شده در آن، تعیین کرده است.

می توانید قرارداد شرایط استفاده ما را به طور کامل به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

دسترسی آسان

ما تمام سعی خود را کرده ایم که وب سایت iran.britishcouncil.org، بدون در نظر گرفتن نوع مرورگر اینترنتی و یا ابزار خاص مورد استفاده برای مشاهده آن برای همگان قابل استفاده باشد.

می توانید اطلاعات بیشتر در مورد امکانات دسترسی آسان وب سایت شورای فرهنگی بریتانیا را به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

مقررات حفظ حقوق مولف

مقررات حفظ حقوق مولف شورای فرهنگی بریتانیا قوانین مالکیت محتویات این وب سایت را مشخص می کند و استفاده های مجاز این محتویات را شرح می دهد.

می توانید متن کامل مقررات حفظ حقوق مولف ما را به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

مقررات کوکی ها

وب سایت ما از فناوری کوکی استفاده می کند تا بدون ثبت اطلاعات شخصی مربوط به شما، شما را در بین کاربرهای دیگر تشخیص دهد. این به ما کمک می کند تا کارکرد وب سایت را برای شما راحت تر کنیم و همچنین وب سایت خود را بهبود بخشیم.

می توانید متن کامل مقررات ما درباره استفاده از کوکی ها را به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

تسلیم شکایت

ما به دیدگاه شما احترام می گذاریم. ما امیدواریم مراجعه شما به شورای فرهنگی بریتانیا تجربه ای دلپذیر باشد و از نظرات، پیشنهادات ومیزان رضایت شما از شیوه ارائه خدمات در تماس با ما و یا هنگام استفاده از خدمات یا محصولات ما استقبال می کنیم. همین طور از شما خواستاریم که اگر فرد خاصی از کارکنان ما به طور ویژه ای در ارائه خدمات خوب عمل کرده است این موضوع را به ما اطلاع دهید.

می توانید مقررات کامل ثبت شکایات ما را به زبان انگلیسی مطالعه کنید .

مقررات

شورای فرهنگی بریتانیا به عنوان یک سازمان ارتباطات فرهنگی، خود را موظف می داند که برای حفاظت از حریم شخصی، کودکان، و محیط زیست و همچنین برای رعایت اصل آزادی اطلاعات و برابری فرصت ها مقرراتی وضع و اجرا نماید.

هر گونه مقررات ویژه بخش ایران شورای فرهنگی بریتانیا در این بخش ذکر شده است.

 

حفظ حریم شخصی

 ما معتقدیم که برای موفقیت فعالیت ها و حفظ اعتماد مراجعین ما، برخورد قانونی و صحیح با اطلاعات شخصی اهمیت زیادی دارد. برای همین مقررات زیر در تمام دفاتر ما، صرف نظر از مکان جغرافیایی آنها، رعایت می شوند.

می توانید مقررات حفظ حریم شخصی بخش بریتانیا ی ما را به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

مقررات حمایت از کودکان

شورای فرهنگی بریتانیا آگاه است که ما در مورد مراقبت از تمام کودکانی که در مسیر کار خود با آنها تعامل داریم مسئولیتی اساسی داریم، از جمله در مورد محافظت از آنها در مقابل بدرفتاری. ما این مسئولیت را با رعایت قوانین حمایت از کودکان بریتانیا و قوانین مربوطه در تمامی کشورهای محل فعالیت خود، و همچنین از طریق پیروی از پیمان جهانی حمایت از حقوق کودکان سازمان ملل (UNCRC)  سال 1989انجام می دهیم.

می توانید مقررات کامل حفاظت از کودکان بخش بریتانیا ی ما را به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

مقررات حفظ محیط زیست

شورای فرهنگی بریتانیا خود را موظف می داند در مورد تاثیر بر محیط زیست، استاندارد های بریتانیایی و بین المللی را رعایت کند. ما از تاثیر فعالیت ها و عملکرد تجاری خود بر محیط زیست آگاهیم. همچنین متوجهیم که تغییرات آب و هوا تهدیدی برای رفاه، عدالت اجتماعی و سطح زندگی انسان است. در نتیجه خود را متعهد می دانیم که تاثیر خود بر محیط زیست را مدیریت کنیم و تا حد ممکن کاهش دهیم.

می توانید مقررات کامل حفظ محیط زیست ما را به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

آزادی اطلاعات

شورای فرهنگی بریتانیا مفتخر است که در مسیر یافتن شیوه های جدید و همه پسند برای تعامل با جامعه جهانی فعالیت می کند. برای ما اهمیت بسیار دارد که برای آفریدن اعتماد و همبستگی، در مورد شفافیت ساختارهای سازمانی رفتاری نمونه در جهان داشته باشیم.

می توانید مقررات کامل آزادی اطلاعات بخش بریتانیا ی ما را به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

برابری فرصت ها و تنوع اجتماعی

وظیفه شورای فرهنگی بریتانیا آفریدن فرصت های فرهنگی برای مردم بریتانیا و دیگر کشورها و ایجاد اعتماد میان آنهاست. ما در روند کار خود میان افرادی از زمینه ها و فرهنگ های بسیار متنوع ارتباط برقرار می کنیم. برای همین رعایت برابری در فرصت ها و برخورد صحیح با تنوع اجتماعی بخشی اساسی از کار ماست.

برای اطلاع از این که چگونه برنامه های خود را طوری طراحی می کنیم که برابری فرصت ها و تنوع اجتماعی در آنها رعایت شود، و همچنین برای آگاهی از شیوه های کسب اطلاعات بیشتر، می توانید مقررات کامل ما را در این مورد به زبان انگلیسی مطالعه کنید.