افراد در حال گفتگو در کتابخوانه
©

مت رایت

آیا در فکر تحصیل در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های بریتانیایی و یا فراگیری زبان انگلیسی در بریتانیا هستید؟ در این صورت وب سایت آموزش جهانی بریتانیا جدیدترین اطلاعات مربوط به دوره ها، مدارک، موسسات آموزشی، پیش نیازهای تحصیل و دانستنی های مفید دیگر را در اختیار شما می گذارند تا بتوانید از تحصیل خود در بریتانیا نهایت استفاده را ببرید.

در بالای وب سایت آموزش بریتانیا، در بخش "جستجوی موقعیت های تحصیلی در بریتانیا"، بخش "بورس های تحصیلی" را انتخاب کنید و بعد رشته تحصیلی مورد نظر خود را از منو انتخاب کنید. در آن بخش می توانید ده‌ها بورس تحصیلی در رشته محبوب خود را پیدا کنید.

 

مطالب مربوط:

بورس‌های تحصیلی در بریتانیا