این بخش شامل توصیه‌های عملی مفیدی است که به معلم ها کمک می کند بتوانند بیشتر، ابعاد مختلف مفهوم فرصت‌های برابر و چندگونگی را در کار خود بگنجانند و به آن‌ها آگاه باشند. این راهنمای "فرصت‌های برابر و چندگونگی" برای معلمان زبان انگلیسی وتوسط همین معلمان گردآوری شده است. هدف ما این است که توصیه‌های عملی مفیدی ارائه دهیم و ایده‌هایی به شما بدهیم تا بتوانید بیشتر، ابعاد مختلف مفهوم فرصت‌های برابر و چندگونگی را در کار خود بگنجانید و به آن‌ها آگاه باشید.

ما در رویکردمان نسخه تجویز نمی‌کنیم و این کتابچه هم یک دستورالعمل جامع و مانع برای همه محیط های متنوعی که ما در آن تدریس می‌کنیم، نیست. این راهنما در واقع یک مجموعه از عملکردهای موفق معلمان ما در سراسر دنیا در به‌کارگیری فرصت‌های برابر و چندگونگی در آموزش زبان انگلیسی است.

پیشنهاداتی که برای فعالیت‌ها، مواد درسی و ارتقا حرفه‌ای شده است را به چشم یک راهنما ببینید: می‌توانید همه آن‌ها را با اهداف آموزشی و شاگردان خود سازگار کنید. البته این کتابچه فقط مجموعه‌ای از موارد موفق نیست: ما تجربیاتمان از چالش‌ها و نحوه مواجهه با آن‌ها را نیز منعکس کرده‌ایم. امیدواریم این تجربه‌های "زیسته شده" الهام‌بخش شما برای رویکردی خلاقانه در گنجاندن فرصت‌های برابر و چندگونگی در روند آموزش باشد.

در هر یک از صفحات زیر می توانید در صورت تمایل نسخه فارسی کتابچه راهنمای «فرصت‌های برابر و چندگونگی» را به طور کامل دانلود کنید.

در این بخش