©

Mat Wright

 رهیافت‌های عملی برای مقابله با نژادپرستی در کلاس

یک مدیر آموزشی که با او مصاحبه کرده بودیم گزارش داد که به اوگفته بودند که از استخدام معلمانی که از اقلیت‌های قومی هستند، پرهیز کند. او توضیح داد که چطور معلمانی که در شرکت‌ها انگلیسی تجاری درس می‌دادند از شغلشان برکنار شده بودند، به این خاطر که یادگیرندگان درباره قومیت آن‌ها شکایت کرده بودند و یا مرتب سوال کرده بودند که آن‌ها کجایی هستند و آیا انگلیسی یادگرفته‌اند یا خیر. آیا شما هم تجربه مشابهی دارید؟ آیا هیچ‌وقت در کلاستان هدف رفتارها یا نظرات نژادپرستانه بوده‌اید؟

این سوال‌ها را درنظربگیرید:

▪ رفتار/نظر نژادپرستانه چه بود؟ 

▪ چه کسی رفتار نژادپرستانه داشت یا نظر نژادپرستانه‌ای داد و خطابش که بود؟

▪ فرد مورد خطاب چطور پاسخ داد؟

▪ شما به عنوان معلم چه واکنشی نشان دادید؟

پاول برس (2007:196) این سوال را مطرح می‌کند که نژادپرستی در کلاس زبان انگلیسی به چه شکل می‌تواند باشد و مثال نظری زیر را می‌زند:

تصور کنید که یک شاگرد اروپایی و یک شاگرد آفریقایی وجود دارند. شاگرد اروپایی وقتی شاگرد آفریقایی حرف می‌زند می‌خندد و یا قیافه او را مسخره می‌کند. همچنین ممکن است که شاگرد اروپایی در چشم شاگرد آفریقایی نگاه نکند یا به شکل خشنی به او خیره شود. حتی ممکن است به شکل واضحی به او توهین نژادی کند.

برنامه عملی پنج مرحله‌ای

مثال نظری قبل را با یکی از همکارانتان در اتاق معلمان مطرح کنید و تجربه‌ها و نظراتتان را در میان بگذارید. آیا می‌توانید لیستی عملی برای مقابله با رویدادهای نژادپرستانه درست کنید؟

رویدادهای نژادپرستانه بسیار چالش برانگیزند. هر چند پاول برس به ما یک برنامه عملی پنج مرحله‌ای ارائه می‌دهد تا با این مواردمقابله کنیم:

مرحله اول: آرامش خود را حفظ کنید

از درگیر شدن با شاگردی که رفتار نژادپرستانه داشته خودداری کنید. اگر خشمگین شوید، او نمی‌تواند درباره نتایج رفتار نژادپرستانه‌اش تعمق کند.

مرحله دوم: آماده عمل شوید

باید با رفتار نژادپرستانه برخورد شود. معلمانی که آن را نادیده می‌گیرند و فکر می‌کنند که مسئله با گذر زمان حل می‌شود، معمولاً با افزایش رفتارهای نژادپرستانه مواجه می‌شوند. تصمیم بگیرید که بهترین زمان مداخله چه وقتی ست. در مثالی که نظر نژادپرستانه داده شده، باید بلافاصله عمل کنید.

مرحله سوم: با رفتار نژادپرستانه مقابله کنید

این مرحله خیلی مهم است. به شاگرد بفهمانید که رفتارش را دیده‌اید و او باید این رفتار را سریعاً متوقف کند. هرچند در حین این کار باید برابری را هم به خاطر داشته باشید. با شاگردی که نظر نژادپرستانه داده با همان احترامی صحبت کنید که با دیگر شاگردان حرف می‌زنید. شما باید نمونه رفتار مناسب باشید.

مرحله چهارم: مثال زدن نمونه‌های نژادپرستی

شما به نمونه‌های خاصی نیاز دارید و باید آن‌ها را از کسی که مرتکبشان شده، بیرون بکشید. خودتان چیزی نگویید، بگذارید شاگرد خودش فکر کند و مثالی بزند.

مرحله پنجم: روشن کردن دلایل/ نتایج نژادپرستی

به محض این که آگاهی شاگرد را درباره رفتارهای غیرقابل قبول بالا بردید، نتایج رفتارش را گوشزد کنید. بپرسید که آن رفتار باعث می‌شود شاگرد دیگر چه حسی داشته باشد، بدین ترتیب تاثیر نژادپرستی بر دیگران را روشن کنید. در نهایت در مورد حقوق همه شاگردان برای این که مورد رفتار برابر از سوی معلم و دیگر شاگردان قرار بگیرند، صحبت کنید.

با طی کردن مراحل بالا، ما پیام روشنی درباره نژادپرستی در کلاس می‌دهیم: این رفتارها به هیچ وجه تحمل نمی‌شود. همانطور که برس (2007:196) می ‌گوید:

مردم حق دارند در سرشان هر فکری می‌خواهند بکنند اما وقتی این افکار تبدیل به رفتار می‌شود، معلمان باید با جدیت با نژادپرستی برخورد کنند. ما باید کلاس‌هایی ایجاد کنیم که در آن با همه با برابری و عدالت برخورد می‌شود.

موضوعات مربوط