©

Mat Wright

تجربه معلولیت

اگر معلول شوید چه اتفاقی می‌افتد؟ برای بالا بردن آگاهی‌تان از تجربه شاگردانی که ناتوانی دارند، لیستی از موانعی درست کنید که در صورت از دست دادن قدرت راه رفتن، بینایی یا شنوایی خود در یک روز معمولی با آن مواجه می‌شوید. 

در نظر بگیرید که فعالیت‌های ستون سمت راست را چگونه با داشتن ناتوانی‌های ستون‌های سمت چپ انجام می‌دادید. چه موانعی برای غلبه کردن در هر مورد هست؟

فعالیت

ناتوانی حرکتی

ناتوانی بینایی

ناتوانی شنوایی

صبح از خواب بلند شدن، لباس پوشیدن

 

 

 

به محل کار رفتن

 

 

 

درس دادن، ارتباط با شاگردان و همکاران

 

 

 

ناهار خوردن

 

 

 

دستشویی رفتن

 

 

 

از کتابچه راهنمای کارگاه تسهیل برابری فرصت‌ها و چندگونگی، شورای فرهنگی بریتانیا (2008:79)

حالا فعالیت‌های زیر را برای عمق بخشیدن به دریافتتان انجام دهید:

لباس پوشیدن

یک چشم‌بند ببندید. حرکت‌های مربوط به لباس پوشیدن یا فعالیتی مشابه را انجام دهید. چه مشکلاتی هست؟ سخت‌ترین آن‌ها چیست؟

 صدا و تصویر

موقع تلویزیون تماشا کردن، این‌ها را امتحان کنید: 

▪ برای مدت 5 تا ده دقیقه یک چشم‌بند ببندید. 

▪ برای مدت 5 تا ده دقیقه صدای تلویزیون را ببندید.

تفاوت بین نبود صدا و نبود تصویر چیست؟ چه نتایجی از این تجربه در زمینه ناتوانی‌های بینایی و شنوایی می‌گیرید؟

پژوهش عملی کلاس-محور در زمینه برابری فرصت‌ها و چندگونگی

هدف این پرسشنامه که بر مسائل جنسیتی تمرکز دارد، تشویق شما برای تعمق درباره ساختن یک فرهنگ دربرگیرنده و پذیرا در کلاس و ایجاد فرصت‌های برابر برای شاگردانتان است.

 این پرسشنامه باید در محیط‌هایی که کلاس‌های مختلط دارند و به شکلی مناسب با فرهنگ و توقعات آموزشی استفاده شود. لطفاً این پرسشنامه را قبل از تعیین یک ناظر پر کنید تا بعداً بتوانید تحلیل خودتان را با تحلیل ناظر مورد مقایسه و گفتگو قرار دهید.

معلم

تاریخ

کلاس شماره

مواد آموزشی

تعداد شاگردان

متوسط سن شاگردان

دختران   □

زنان   □

پسران   □

مردان   □

نحوه نشستن در کلاس

چه کسی تصمیم می گیرد شاگردان کجا بنشینند؟ شما یا شاگردان؟

اگر شما تصمیم می‌گیرید، چگونه تصمیم می‌گیرید که چه کسی کجا بنشیند؟

 

اگر شاگردان تصمیم می‌گیرند، چگونه می‌نشینند؟ مثلاً آیا زنان و دختران با هم و مردان و پسران با هم می‌نشینند یا در گروه‌های مختلط می‌نشینند؟

 

 

آیا هیچ شاگردی در وضعیتی مستقلانه می‌نشیند منظور این است که آیا از دید شما پنهان است یا سخت است که مراقبش باشید و یا هیچ شاگردی در وضعیت مسلط می‌نشیند و در نتیجه می‌تواند همه توجه شما را از آن خود کند؟ اگر بله، چرا؟ آیا راهی برای بهبود این مسائل در آینده هست؟

 

نحوه نشستن هنگام کار گروهی و دونفره

موقع کار گروهی یا دونفره شاگردان چطور می‌نشینند؟

زنان و دختران با هم   □

پسران و مردان با هم   □

مختلط   □

چه کسی در این باره تصمیم می‌گیرد؟

 

در گروه‌ها چه کسی بیشتر این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد؟

مهارت

زنان/دختران

پسران/مردان

صحبت کردن

گوش دادن

جمع‌آوری و نوشتن اطلاعات

گزارش به کلاس

اگر گروه‌ها فقط از یک جنسیت تشکیل شده‌اند آیا در نحوه انجام کار زنان/دختران و پسران/مردان تفاوت‌هایی مشاهده می‌کنید؟

 

 

 

           

این پرسشنامه توسط گیل الیس، مدیر شورای فرهنگی بریتانیا در پاریس برای استفاده در مرکز آموزشی پاریس تهیه شده است.

این پرشنامه می‌تواند برای گروه‌های سنی مختلف به کار گرفته شود. گیل ممنون می‌شود بداند که آیا همکاران دیگری هم از این پرسشنامه استفاده می‌کنند و نظر آن‌ها چیست و آیا پیشنهادی برای بهتر شدن آن دارند. او همچنین علاقه دارد بداند که آیا شکل‌های تغییریافته این پرسشنامه در محیط‌های دیگر استفاده شده‌اند یا خیر.

لطفاً با گیل به آدرس شورای فرهنگی بریتانیا در پاریس یا ایمیل زیر مکاتبه کنید:

gail.ellis@britishcouncil.fr

نحوه سخن گفتن معلم

آیا با هر دو جنسیت به یک شکل سخن می‌گویید؟ 

آیا از کلامی که جنسیت‌زدوده است استفاده می‌کنید؟ 

آیا از کلامی استفاده می‌کنید که حاوی هیچ توهین، تبعیض و عدم شمول بر اساس سن، معلولیت، نژاد، رنگ، ملیت، دین و جهت‌گیری جنسیتی نباشد؟

آیا همه شاگردان را به یک شکل صدا می‌کنید (فقط اسم کوچک، فقط نام خانوادگی و غیره)؟ 

آیا همه شاگردان را تشویق می‌کنید که از کلام مناسب استفاده کنند؟ 

توجه معلم

چه درصدی از وقت کلاس خود را به شنیدن از و صحبت کردن با گروه‌های زیر می‌گذرانید؟

زنان/دختران

%□

پسران/مردان

%□

چرا؟

 

چقدر از وقت کلاس شما صرف... می‌شود:

دلیل

زنان/دختران

پسران/مردان

• عدم موافقت با

 

 

• تحسین کردن

 

 

• کمک کردن

 

 

آیا سوال‌ کردن و پریدن وسط حرفتان را به طور برابر از طرف هر دوجنسیت می‌پذیرید؟

 

آیا هر دو جنسیت را به یک روش تصحیح می‌کنید؟

 

آیا آستانه تحملتان برای اشتباهات هر دو جنسیت یکی است؟

 

آیا برای پاسخ گفتن به سوالات و بیان عقایدشان از هر دو جنسیت به طور مساوی سوال می‌کنید؟

 

نظرات:

 

 

 

 

ناظر

تاریخ

معلم

تاریخ

 

موضوعات مربوط