پیوستن به گروه مسائل جهانی آیتفل (GISIG) نشان‌دهنده تعهد شخصی/حرفه‌ای به مسائل جهانی در آموزش زبان انگلیسی است. این گروه فرصتی جهانی برای مبادله ایده‌هایی جهت "غالب‌سازی" طی آموزش زبان ایجاد می‌کند.

اهداف گروه مسائل جهانی آیتفل (GISIG) (2008:4) به شرح زیرند:

▪ تبادل اطلاعات و ایده‌هایی در آموزش زبان انگلیسی مانند صلح، عدالت و برابری، حقوق بشر و مسئولیت اجتماعی، جهانی‌سازی و توسعه جهانی، هویت اجتماعی و نقش زبان انگلیسی و آموزش آن در جهان.

▪ تبادل ایده در زمینه گنجاندن آموزش صلح، حقوق بشر، توسعه و محیط‌زیست در آموزش زبان

▪ کمک به اعضا برای درست انجام دادن دو نقش: منتقل‌کننده دانش زبان‌شناسانه و آموزش دهنده؛ تا بتوانند به شاگردان یاد بدهند که جهان مدرن چگونه کار می‌کند.

▪ در اختیار قرار دادن دانش، ارزش‌ها و مهارت‌هایی که به یادگیرندگان کمک می‌کند با مشکلات محلی و جهانی روبرو شوند.

▪ ارتقای رویکرد در آموزش زبان انگلیسی که کمتر اروپا-محور باشد.

▪ ایجاد ایده متقابلی در برابر این تصور که آموزش زبان لزوماً باید از طریق فناوری‌های پیشرفته باشد و سود بالایی ایجاد کند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید:

 http://gisig.iatefl.org

موضوعات مربوط

موضوعات مرتبط