چکیده

زبان انگلیسی به دلیل ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی خود در سطح جامعه متقاضیان فراوانی دارد. این گزارش که در آسیای جنوبی تهیه شده است نشان دهنده پیوند میان تحصیلات با کیفیت و رشد اقتصادیست. در عین حال، فواید تحصیلات آموزشی با متغیرهای اجتماعی مانند جنسیت، حیطه فعالیت، طبقه اجتماعی و موقعیت جغرافیایی نیز در رابطه مستقیم هستند. این گزارش به بررسی نقش زبان انگلیسی در پرورش مهارت‌های فردی می‌پردازد و در عین حال ضرورت اهمیت دادن به زبان‌های محلی را برای رشد اقتصادی بررسی می‌کند.

برای مطالعه کامل این گزارش (به زبان انگلیسی) روی لینک پایین کلیک کنید.