دیدار با موزیسین فیوژن، پویا محمودی، در حاشیه فستیوال آگاتا کریستی در بریتانیا، جایی که او دست به اجرای کنسرت زد.