در این مجموعه که به تازگی توسط شورای فرهنگی بریتانیا منتشر شده‌است، نویسندگانی ساکن بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های خود را در مورد روابط فرهنگی میان این دو کشور بیان می‌کنند.

روابط میان ایران و بریتانیا در طی تاریخ همواره با بی‌اعتمادی‌های سیاسی همراه بوده‌است. با این وجود، پیوندهای فرهنگی میان دو کشور در بسیاری زمینه‌ها به قوت خود باقی مانده‌اند. روابط فرهنگی در زمینه‌های هنری، آموزشی، زبان و علوم از قدرتمندترین ابزار برای بازسازی اعتماد و پیشبرد روابط دوجانبه میان دو کشور و کوشش برای رسیدن به منافع مشترک هستند.

روابط فرهنگی همواره کاتالیزور همکاری‌های مشترک بوده‌اند که در نقطه مقابل روابط سیاسی نزدیک اما عمدتاً مشکل‌دار قرار می‌گیرند. دیدگاه‌های نویسندگان این مجموعه نیز مُهر تأییدی هستند بر قدرت این کاتالیزور. فصل‌های این کتاب مسیر دیپلماسی و مطالعات فرهنگی تا به امروز را دنبال می‌کنند و دیدگاه‌های خود را بر پایه ترجمه اشعار خیام به زبان اسکاتلندی، تأثیر فیلم‌های بریتانیایی بر ایران، رفتن از تهران به لندن برای راه‌اندازی پروژه معماری، روابط بریتانیا و ایران در زمان جنگ جهانی اول، راه‌اندازی موزه صلح در ایران و وحشت ناشی از سلاح‌های شیمیایی و کشف بوزون هیگز شکل‌ می‌دهند. این مجموعه کوششی‌ست در سنجش توان روابط فرهنگی در ایجاد درک مشترک میان ایران و بریتانیا و به طبع آن ایجاد اعتماد، امید و صلح.

از طریق لینک زیر می‌توانید متن کامل این کتاب را دریافت کنید. 

 

موضوعات مربوط