به مناسبت ماه «تاریخ سیاه پوستان در بریتانیا» می توانید فیلم «دینگومارو» را رایگان تا تاریخ دوم آبان در آندرلاین مشاهده کنید

دینگومارو

دینگوماروخلاصه فیلم از کامران حیدری

از زمان موفقیتش در اینترنت با «بد شانس»؛ حمید سعید یکی از معروفترین موسیقیدانان سیاه پوست ایران شده است. او با موتور سیکلت در استان هرمزگان که در جنوب ایران در خلیج فارس قرار دارد در سفر است برای رسیدن به رویایش. او میخواهد کنسرتی ترتیب دهد با شرکت بهترین موسیقیدانان سیاه پوست کشور.

استان هرمزگان؛ جنوب سیاه ایران؛ ورای تاثیرات از فارسها؛ هندیها؛ عربها و اروپاییها؛‌ در وحله نخست تاثیراتش را از نوادگان بردگان و بازرگانان آفریقایی گرفته است. با اینکه شیعه هستند هنوز هم مانند اجداد آفریقایی شان مراسم وودو دارند و عزاداری در هرمزگان بیشتر یادآور صحنه های نیو اورلینز هستند؛ عزادارانی که در حال وجد و شعف با ریتمهای سیاهان میرقصند.

کامران حیدری که یک فیلمساز است حمید سعید را در مسافرتهایش در راه دستیابی به رویایش همراهی میکند. سر راه باید بر موانع بسیاری غلبه کند: طبیعت هرمزگان که همانقدر ی که زیباییش نفسگیر است همانقدر هم سرسخت است؛ گذر از لب دریا به کوههای ناهموار و از آنجا به کویر؛ آیینهای روح آفریقایی؛ و جلوگیریهای زنش که کاملاً با برنامه اش مخالف است.

ماه «تاریخ سیاه پوستان در بریتانیا» ۲۰۱۷

در تمام ماه اکتبر در بریتانیا ماه تاریخ سیاه پوستان (Black History Month, BHM) جشن گرفته میشود و اکتبر امسال جشن ۳۰ مین سالگرد این بزرگداشت است. ماه تاریخ سیاه پوستان فرصتی است برای بریتانیا برای یادآوری؛ جشن گرفتن و گفتگو درباره حضور و تاثیر جوامع آفریقایی-کاراییبی بریتانیا؛ برجسته کردن دست آوردها و آغاز گفتمان درباره چالشها.

در دنباله گیری رویکرد جهانی BHM360؛ چشمتان به برنامه های آندرلاین باشد که آنجا ما این ماه را با؛ عرضه کردن رخدادهای هیجان انگیز و پرشور هنری؛ مباحثات و تکّه کارهایی از ماه تاریخ سیاه ها ۲۰۱۷ و حضور و تاثیر جوامع سیاه پوست در بریتانیا و ایران؛ گرامی خواهیم داشت.

از دوشنبه ۶ اکتبر تا یکشنبه ۲۲ اکتبر؛ آندرلاین مستند کامران حیدری بنام دینگومارو (۲۰۱۴) را در اینترنت در دسترس میگذارد که موسیقیدان سیاه پوست ایرانی؛ حمید سعید؛ را همراهی میکند در گشت و گذارش در استان جنوبی ایران؛ هرمزگان؛ برای دستیابی به رویایش در برپا کردن یک کنسرت با شرکت بزرگترین موسیقیدانان سیاه پوست ایرانی منطقه.

جوامع آفریقایی ایرانی در ایران

جوامع آفریقایی ایران؛ عمدتاً مستقر در نواحی جنوبی ایران؛ سابقه چندین قرنی دارند؛ که یا بازرگانان مهاجر بودند یا بردگانی در بازرگانی برده اقیانوس هند.

جوامع سیاه پوستان ایران حضور زنده و پر تاثیری در صحنه موسیقی دارند؛ و تاثیر موسیقی «بندری» - یک ژانر فراگیر که نامی است برای آواها و اسلوبهای ویژه ولی گوناگون جوامع عرب و سیاه پوست استانهای جنوبی ایران- چه در داخل ایران و چه در خارج بسیار زیاد است.

کامران حیدری

کامران حیدرری در سال ۱۹۷۷ در گچساران؛ نزدیک شیراز؛ متولد شد. پس از گرفتن دیپلم فیلمسازی را شروع کرد و ۵ سال به کلاسهایی برای مستند سازی رفت. همه مستندها و عکسهایش درباره مردم شیراز (استان فارس) و جنوب ایران هستند.

حمید سعید

موسیقیدان ایرانی حمید سعید؛ که دینگومارو نام گرفته است به نام باد وحشی ای که میگویند از آفریقا به ایران میاید و هر جا موسیقی باشد این باد هم حضور دارد؛ یکی از مشهورترین موسیقیدانان سیاه پوست ایران شده است؛ و اهل هرمزگان در جنوب ایران است.

موضوعات مرتبط