قیمت هر چیزی ©

Edinburgh Showcase

سخنرانی نمایشی، تکیه بر متن: بسیار زیاد

نمایش‌های دنیل بای نویسنده، کارگردان و بازیگر، کارهایی مستقیم، خلاق، غافلگیر کننده و در ارتباط تنگاتنگ با مسائل دنیایی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. او در مدرسه 'فیلیپ گولیه'، 'رویال شکسپیر کمپانی' و 'استودیوی تئاتر ملی' آموزش دیده و علاوه بر کارهای تک نفره‌اش برای کمپانی‌هایی مثل تماشاخانه 'وست یورکشایر'، 'رد لدر' و 'تئاتر پایلت' نمایش هایی بر صحنه برده است. کارهای او میان تراژدی و کمدی، دروغ و واقعیت، حساب شدگی و بداهه در رفت و آمدند و آنقدر با ایده‌های بزرگ جهان امروز درمی‌افتند تا آنها را به ایده‌هایی قابل هضم و درک تبدیل کنند.

قیمت هر چیزی یک سخنرانی نمایشی از دنیل بای است در باب مقوله ارزش. زیبایی چقدر می ارزد؟ مردم برای یک گیتار خیالی روی سایت ای-بی چه قدر پول می‌دهند؟ من می‌توانم یک لیوان شیر داشته باشم؟ این سئوالات حیاتی و سوالات دیگری از این دست در تک‌زدنهای گاه و بی گاه دنیل بای به آمار و ارقام، پاسخ‌هایی بعضاً چرت و پرت، اغلب گمراه کننده و قطعاً لذت بخش می‌یابند. در نیمه دوم اجرا، بای از شیوه خطابه فراتر می‌رود و به داستانگویی می‌رسد. او توصیف می‌کند که چگونه تلاش کرده با کارهای محبت‌آمیز و خوشبینی، مشوق نوع‌دوستی و جامعه غیرپول‌محور باشد. پرسش از ارزش هنر درست در زمان کاهش پیاپی بودجه‌های هنری، نمایش طنز آمیز و نیشدار او را اثر گذارتر کرده است.

 

ویدئو را دانلود کنید (کلیک راست + ذخیره لینک)

موضوعات مربوط

موضوعات مرتبط