ما در ایران دفتر و کارمند نداریم و در حال حاضر امکان فعالیت در این کشور را نداریم. دوره های آموزشی و امتحانات جهانی ما به صورت مجازی و یا در یکی از دفاتر ما در کشورهای دیگر قابل دسترس هستند.

ما بر این باوریم که همکاری دوجانبه در آموزش, زبان انگلیسی و هنر فرصت توسعه دانش و درک دوستانه را برای همگان در هر دو کشور فراهم می کند.

۱. آیا شورای فرهنگی بریتانیا در ایران فعالیت دارد؟

خیر. ما در ایران فعالیت نداریم. ما از سال ۱۳۸۸ در ایران دفتر و کارمند نداریم.

۲. آیا شورای فرهنگی بریتانیا برای ایران و ایرانیان فعالیتی در نظر دارد؟

خیر. در ۱۴ آبان ۱۳۹۸ دولت ایران منع هرگونه همکاری را با شورای فرهنگی بریتانیا اعلام کرد. شورای فرهنگی بریتانیا در ایران فعالیت نمی کند و برنامه ای مختص ایرانیان در ایران و یا خارج از آن ندارد.

۳. آیا ایرانیان می توانند از برنامه های جهانی شورای فرهنگی بریتانیا همانند امتحان آیلتس و یا دوره های آموزش زبان در کشورهای دیگر استفاده کنند؟

تمامی اشخاص امکان استفاده از برنامه های جهانی ما را دارند و ما از دانش پژوهان در دوره های آموزش زبان خود استقبال می کنیم اما در هنگام تصمیمگیری تمامی جوانب حکم دولت ایران را در نظر بگیرید. متاسفانه ما امکان ارائه مشاوره در خصوص این حکم را نداریم.

۴. کجا می توانم اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه ها و دوره های آموزشی شورای فرهنگی بریتانیا بیابم؟

لطفا به وبسایت شورای فرهنگی بریتانیا برای فعالیت های ما در هر کشور مراجعه کنید.

۵. آیا ایرانیان می توانند برای استخدام در شورای فرهنگی بریتانیا اقدام کنند؟

ما از تمامی ملیت ها برای همکاری با ما در ۱۱۰ کشوری که در آنها نمایندگی داریم استقبال می کنیم اما به متقاضیان حکم دولت ایران را یادآور می شویم.

متاسفانه ما امکان ارائه مشاوره در خصوص این حکم و خطرات آن برای اشخاص را نداریم.